🇩🇰 Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig

En lang tradition med mange års erfaring, et positivt menneskesyn samt en positiv pædagogik er nogle af skolens tydelige kendetegn.

Vi har åbent hus alle dage – kig bare ind!

Vores skole hører under Deutscher Schul- und Sprachverein, DSSV, hovedorganisationen for de tyske skoler i Nordslesvig. Fælles for dem alle er formidling af to sprog og to kulturer, deltagelse i arrangementer i DSSV-regi og et tæt skole-hjem-samarbejde. Skolerne er også hjemsted for lokale foreninger, som benytter skolerne til deres møder og arrangementer.

I Padborg lægger vi desuden stor vægt på åbenhed for andre kulturer. Det forventes dog, at børnene ved indskolingen mindst behersker det danske eller det tyske sprog. Vi vægter de
kreative, musiske fag i videst muligt omfang indenfor de givne rammer.

Ligeledes ønsker vi, at vores elever får en sund opvækst ved at tilgodese idræt, sundhed og bevægelse i dagligdagen.

De mindste elever, indtil 3. klasse, har foruden idræt også ugentlig svømmeundervisning. Desuden tilbydes de mindre elever en ugentlig ekstra gymnastiktime i forbindelse med den lokale idrætsforening, PSV-der Klub. PSV-der Klub er dog ingen ren idrætsforening, idet den desuden igennem sit program ønsker at tilbyde børn og deres familier en hel vifte af aktiviteter for alle aldre, som kan styrke sammenholdet på såvel børnehøjde som også i forældrekredsen. Nyeste tiltag er to hold med hhv. forældre-barn-gymnastik og babygymnastik, som både børnene og forældrene nyder godt af. Børnene især, hvis der opdages motoriske vanskeligheder på et meget tidligt tidspunkt, hvor en eventuel behandling kan iværksættes mere effektivt end senere, og forældrene kan samtidig knytte et netværk.

Vi er altid glade for at se forældrene i skolen.

Mange lærerstuderende, fortrinsvis fra Flensborg, har deres daglige gang på skolen. Foruden den traditionelle klasseundervisning undervises der også mere emneorienteret og i grupper, som samler elever fra forskellige klassetrin.

Skolen har en aktiv bestyrelse og forældrerepræsentation, som bl.a. indkalder til den årlige forældrearbejdsdag. Denne dag er altid hyggelig, og udover at pynte forskellige steder i skolemiljøet er den også netværksdannende for deltagerne.

Den tyske børnehave ligger som nærmeste nabo, lige ved siden af skolen. Der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem disse to institutioner som er til gavn for både forældre og børn.

Close Bitnami banner
Bitnami